Logo

Sponzoři | Western Riding Club České republiky

Informace pro sponzory WRC ČR

Na úvod bychom chtěli předeslat, že jsme velmi vděčni za jakoukoliv finanční částku nebo vhodný věcný dar pro členy Western Riding Clubu ČR.
Sponzorské dary bychom rádi využili především k mediální propagaci Western Riding Clubu ČR a westernového sportu v tisku, na internetu a v televizi, případně pak také k odměnění nejlepších jezdců celé závodní sezóny na každoročním slavnostním Galavečeru WRC ČR.
Za poskytnutí sponzorského daru v minimální hodnotě 10.000,- Kč nabízíme celoroční uvedení jména s logem sponzora na internetových stránkách WRC ČR (www.wrc.cz) a oficiální poděkování při slavnostním Galavečeru WRC ČR s možností vystavení dodaného banneru nebo jiných reklamních předmětů.
V případě poskytnutí vyššího finančního obnosu zajistíme vyvěšení dodaných reklamních bannerů v jezdeckých halách, ve kterých se konají závody a Mistrovství mládeže a dospělých Western Riding Clubu ČR.
Na dalších variantách sponzorské prezentace se lze operativně dohodnout dle konkrétních představ sponzora s přihlédnutím k možnostem WRC ČR.
Chtěli bychom tímto také velmi poděkovat za přízeň a podporu všem stávajícím sponzorům WRC ČR, díky kterým můžeme zatraktivnit a rozvíjet fungování klubu.
Prezidium WRC ČR

Restaurace Tuskulum - sponzor WRC ČR

www.restauracetuskulum.cz

Elektro Pavlica s.r.o. - sponzor WRC ČR

elektro-pavlica.com/

Dřevo - stavby Skalka s.r.o. - sponzor WRC ČR

www.stavbyskalka.cz

Tom Zajac Saddlery - sponzor WRC ČR

www.zajac.cz

NEPTUS FITTINGS s.r.o. - Sponzor WRC ČR


PADOZA s.r.o. - Sponzor WRC ČR

www.padoza.cz

Jiří Ranný s.r.o. - Sponzor WRC ČR

ZÁVOD BIOCHEMICKÝCH SLUŽEB, s.r.o. - Sponzor WRC ČR

www.zbchs.cz/