Logo

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav! | Novinky | Western Riding Club České republiky

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav!

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav!

Vážení členové a příznivci WRC ČR,

vzhledem k vyhlášenému nouzového stavu vládou České republiky ze dne 12. 3. 2020 Vás upozorňuji na níže uvedené informace týkající se shromažďování osob. V rámci tréninků či jiných akcí dodržujte nastavené opatření vládou ČR. V případě, že se budou opatření zvyšovat, budeme vás informovat prostřednictvím webové stránky WRC ČR a na FCB.

Níže uvádím citaci rozhodnutí vlády České republiky:

„V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů“

„Vláda od 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,”

Za WRC ČR, Monika Brunová, prezident.