Logo

Poděkování za účast na Volební valné hromadě konané 7.3.2020 a výsledky voleb | Novinky | Western Riding Club České republiky

Poděkování za účast na  Volební valné hromadě konané 7.3.2020 a výsledky voleb

Poděkování za účast na Volební valné hromadě konané 7.3.2020 a výsledky voleb

Bývalé i nové Prezidium WRC ČR děkuje všem předákům sekcí i samostatným členům WRC ČR za jejich účast, připomínky i náměty na členské schůzi WRC ČR, která se konala díky sponzorovi WRC ČR p. Zdráhalovi v restauraci Tuskulum v Lukově u Zlína.


Výsledky voleb do prezidia, sportovní, revizní a kontrolní komise

Prezident WRC ČR: Monika Brunová, brunovask@seznam.cz, tel. 774 103 548

Víceprezident WRC ČR : Lenka Šišková


Sportovní komise :

Jaroslav Doležán

Romana Hofmannová

Kateřina Stavjaňa


Revizní a kontrolní komise

Michaela Orlitová

Tomáš Králík

Anna Golmincová


Prezidium WRC ČR jmenuje :

Předák rozhodčích: Karla Gabrielová

Tajemník: Robert Šiška

Hospodář: Leona Škrabalová


Do předání funkcí bude ještě v provozu email tajemnikwrc.cz@email.cz.