Logo

Pozvánka na členskou schůzi WRC ČR (Valnou hromadu) dne 16.3.2019 v Lukově v 14,00 hod a školení Showmanagerů v 11,00 hod | Novinky | Western Riding Club České republiky

Pozvánka na členskou schůzi WRC ČR (Valnou hromadu) dne 16.3.2019 v Lukově v 14,00 hod a školení Showmanagerů v 11,00 hod

Pozvánka na členskou schůzi WRC ČR (Valnou hromadu) dne 16.3.2019 v Lukově v 14,00 hod a školení Showmanagerů v 11,00 hod

Pozvánka na členskou schůzi (Valnou hromadu) dne 16.3.2018 v Lukově u Zlína, Restaurace Tuskulum, ke stažení ZDE

Místo konáni :K Tuskulu 137, 763 17 Lukov Zlínský kraj, 49.2922458N, 17.7415594E

Členské schůzi bude předcházet:

- školení Showmanagerů od 11.00 hod.

Valné hromady WRC ČR se může zúčastnit každý, kdo má zájem o dění ve WRC.

Na Valné hromadě mohou hlasovat pouze platní členové WRC starší 18-ti let (platný člen je ten, který má řádně uhrazeny členské poplatky na rok 2019).

Regionální sekce mohou být zastupovány jedním členem tzv. delegátem. Tento delegát musí mít podepsanou plnou moc a předloží originál zápisu ze schůze, na němž mu byla tato plná moc udělena. Plná moc musí být originál a musí obsahovat podpisy zastupovaných členů sekce. Delegát zastupuje pouze členy sekce starší 18-ti let. Formulář plné moci si můžete stáhnout na webových stránkách WRC zde

Program Členské schůze:
1. Volba mandátní komise
2. Seznámení s programem
3. Zpráva o činnosti klubu v roce 2018
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018
5. Zpráva revizní komise za rok 2018
6. Plán činnosti klubu na rok 2019
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Diskuze
9. Hlasování k bodům 4, 6, 7
10. Usnesení
11. Závěr

Všechny členy Western Riding Clubu ČR srdečně zve Prezidium.

Roman Poláček, prezident WRC ČR

David Zdráhal, viceprezident WRC ČR