Logo

Informace pro pořadatele | Novinky | Western Riding Club České republiky

Informace pro pořadatele

Informace pro pořadatele

Info pro pořadatele :

Návrhy k uspořádání licencí jezdců i závodů zasílejte prosím s dostatečným předstihem na email předsedovi SpK p. Monice Brunové brunovask@seznam.cz

Děkuji.