Logo

Informace pro pořadatele licencí jezdců | Novinky | Western Riding Club České republiky

Informace pro pořadatele licencí jezdců

Informace pro pořadatele licencí jezdců

Od roku 2018 pořadatelé konání licencí jezdců při zájmu pořádat tuto akci, zažádají Sportovní komisi na předepsaném formuláři " Návrh k uspořádání licence jezdců " o možnost uskutečnit licence jezdců nejméně měsíc před uskutečněním akce.

Návrhy posílejte na brunovask@seznam.cz p. Monice Brunové.

Odpovědná osoba zodpovídá za bezproblémový průběh licencí, poskytne poradenství žadatelům o licence jezdců, zkontroluje řádné členství žadatelů a zodpovídá zato, že delegovaný rozhodčí, který licence posuzuje, správně a úplně vyplní Seznam účastníků licence, i jednotlivé žádosti o licenci jezdce a zašle je do 14 dnů po konání licencí tajemníkovi WRC ČR k zaevidování.

Formulář " Návrh k uspořádání licence jezdců " najdete tady