Slide 20
SLIDE 19
SLIDE 18
slide 17
slide 16
slide 15
SLIDE 14
slide 13
slide 12
slide 11
slide 10
slide 9
slide 8
slide 7
slide 6
slide 5
slide 4
slide 3
slide 2
SLIDE 1
 
 

Novinky     Informace k volbám

14. ze 661 položek
 
Informace k volbám

Informace k volbám

Vážení členové WRC ČR,


jak jste již byli informováni, stávající Prezidium WRC ČR ve složení Roman Poláček, David Zdráhal a jmenovaný tajemník Hana Černochová, hospodářka paní ing. Taláčková, členové sportovní a revizní komise k termínu volební valné hromady 7.3.2020 ukončí svoji činnost ve svých funkcích.


Převážná část stávajícího Prezidia, SpK a revizní komise již nebudou znovu kandidovat. Důvod pro stanovení voleb na termín valné hromady 7.3.2020 je takový, aby se nemuseli členové WRC znovu scházet v krátké době po listopadovém galavečeru v již předvánočním čase, kdy už všichni chtějí trávit alespoň konec roku v klidu se svými rodinami.


Za poslední období se členská základna stabilizovala, dobře funguje způsob výběru členských příspěvků, díky neustále se zvyšující úrovni a prestiži WRC se podařilo zajistit štědré sponzory, a i díky jim se nám daří pořádat velice důstojný a slavnostní Galavečer se stabilním finančním oceněním jezdců. Ve spolupráci s pořadatelem mistrovství se nám podařilo zajistit nejen dva zahraniční rozhodčí, ale i on line přenos z obou soutěží, výzdobu kolem celé haly, reklamní banery a fotostostěny. Velice nás těší rychle se zvyšující profesní jezdecká úroveň soutěžících a rodiči podporovaná hojná účast dětí v kategorii pidilidi. Proto také proběhly v loňském roce dva reiningové kurzy pod vedením Jonáše Bujnocha a jeden pleasurový, pod vedením Lenky Zdráhalové. Jelikož oba lektoři poskytli svůj čas a vědomosti pro účastníky kurzů- členy WRC, zdarma, ještě jednou jim za to děkujeme.


Odstupující Prezidium i další funkcionáři mají zájem, aby se WRC dále rozvíjelo a chce být nápomocné při předání a „rozjezdu“ nového Prezidia, radou i zaučením (bude-li o to zájem). To je důležité především ve funkci tajemníka.


Vážení členové, určitě jsou v řadách WRC, nebo i vy samotní, dobří manažeři a vhodní kandidáti na posty Prezidenta a Viceprezidenta, kteří by byli rádi, aby klub fungoval a vzkvétal i nadále. Takže se rozhlédněte, promluvte s kamarády a podávejte návrhy. Důležité je, aby se navrhovaní kandidáti domluvili, jak budou spolupracovat a hlavně měli představu o tom, koho si vyberou za tajemníka a hospodáře. Vhodné by bylo, kdyby do voleb šli jako tým.
Jmenovaný tajemník si musí dobře rozumět s PC, být pečlivý a hlavně nekompromisní, hospodář musí mít znalosti s vedením jednoduchého účetnictví a nemusí být členem WRC.


Další výkonná složka je dobře fungující Sportovní komise a Kontrolní a revizní komise. Kandidáti do sportovní komise by měli velice dobře znát Pravidla WRC a v jejich největším zájmu je nejen kontrola jejich dodržování, ale i případná úprava pro dobré fungování soutěží.


Rádi bychom podotkli, že volba do jednotlivých funkcí není volba popularity či oblíbenosti jednotlivých osobností, ale je to volba do funkcí, kde je od nich očekávaná profesní zdatnost a zapálenost pro fungování WRC.
Aby volba proběhla jak má, musí delegáti jednotlivých sekcí odevzdat při prezenci řádně vyplněný formulář Plné moci od členů sekce starších 18 let (je ke stažení na webu).


Vážení členové WRC, přejeme si, abyste se všichni aktivně zapojili do výběru nového vedení, abyste zvolili ty nejlepší, a aby se WRC dále rozvíjelo.


Roman Poláček, Prezident WRC ČR

 
© 2020 Informace k volbám | Novinky Western Riding Club České republiky Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro IE7, Gecko a Operu.
Voltage Multimedia Studio - Tvorba www stránek, internetových prezentací, katalogů a eshopů. Login

| Thumbnails powered by Thumbshots
Sdílej odkaz na: